Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Ενόψει της νέας πραγματικότητας που δημιουργείται για τον τόπο μας από 1/1/2011 ως συνέπεια της εφαρμογής του Νόμου 3825/2010 οι Δημότες του Δήμου Βελβεντού προχώρησαν στη δημιουργία Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας και μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
Σκοπός της εταιρίας είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας, διαφύλαξης, ανάδειξης, αξιοποίησης και πολύπλευρης ανάπτυξης όλων των οικισμών που περιλαμβάνονται στον «Καποδιστριακό» Δήμο Βελβεντού. Στους τομείς δραστηριοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
1. η διατήρηση και ενίσχυση των θεσμικών λειτουργιών τους.
2. η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυση όλων των φορέων (παραγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών, Παιδείας και λοιπών κοινωνικών φορέων και συλλόγων) των οικισμών, με την κάθε μορφής αρωγή προς αυτούς.
3. η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών, στο βαθμό που οι προβλεπόμενες από τους Νόμους που διέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και κυρίως το Νόμο 3825/2010 «Καλλικράτης» δεν θα υλοποιούνται ή δεν θα ανταποκρίνονται απολύτως στις ανάγκες των κοινωνιών των οικισμών μας.
4. η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξή τους καθώς και την ανάδειξη του αστικού, περιαστικού και ευρύτερου περιβάλλοντος των οικισμών, με κοινωφελή έργα.
5. η διεκδίκηση κονδυλίων, η ανάληψη και υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων και Έργων Υποδομών, καθώς και Μελετών και άλλων εργασιών, με χρηματοδότηση από Διεθνή, Κοινοτικά, Εθνικά, Περιφερειακά και Τοπικά Προγράμματα, αλλά και με άλλους πόρους που η Εταιρία θα εξασφαλίζει.
6. η καταγραφή, προστασία, προβολή και ανάδειξη των μνημείων και της ιστορίας όλων των οικισμών.
7. η οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσίων συζητήσεων και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεων.
8. η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (Κρατικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημόσιου Τομέα γενικότερα) στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν
9. η ανάπτυξη διεθνών, ευρωπαϊκών, διαβαλκανικών και εθνικών συνεργασιών στα παραπάνω θέματα.
Η Κοινωνία των Πολιτών ξεκίνησε τη λειτουργία της μετά την έγκριση του καταστατικού της στις 15-09-2010 από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και με προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή την οποία απαρτίζουν οι:
- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πρόεδρος
- ΣΙOΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιπρόεδρος
- ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Γραμματέας
- ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Μέλος
- ΜΑΛΛΟΥ ΒΑΪΑ - Μέλος
- ΚΟΥΤΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Μέλος
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος
Η επιτροπή προχωρά στον προγραμματισμό και οργάνωση της εκλογής του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Η Κοινωνία των Πολιτών αριθμεί έως σήμερα περισσότερα από 1500 μέλη, ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται για όσους Δημότες αλλά και Φίλους επιθυμούν να συνδράμουν στον δίκαιο αγώνα του Δήμου μας.

05-10-2010 Η Διοικούσα Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου