Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Φιλαναγνωσία-"Μια γιορτή στη γειτονιά του ήλιου"

Κατασκευές των παιδιών με αφορμή τη Φιλαναγνωσία και τη μελέτη του βιβλίου "Μια γιορτή στη γειτονιά του ήλιου" της Ελένης Πιτσιδοπούλου.
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Ο Φώτης γίνεται 6 χρονών και ανυπομονεί να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Όμως μια ξαφνική κακοκαιρία του χαλάει τα σχέδια. Οι δρόμοι αποκλείονται εξαιτίας του χιονιού κι οι καλεσμένοι του δεν μπορούν να έρθουν. Αντίο γενέθλια.

Ο Φώτης είναι απαρηγόρητος. Σκέφτεται συνεχώς «μακάρι να μπορούσα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου». Αυτή η σκέψη μεταφέρεται σε όλο το σύμπαν.

Γκλιν γκλον, ακούγεται το κουδούνι. Ποιός μπορεί να είναι; Αφού δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω. Ο Φώτης ανοίγει την πόρτα και δεν πιστεύει στα μάτια του!

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Η αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός και το εκπαιδευτικό έργο από την οπτική της παιδαγωγικής λογικής και της επικρατούσας δυσπιστίαςΧαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σε ευρύ επίπεδο, δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας από τον οποίο να απουσιάζει η έννοια ή η διαδικασία της αξιολόγησης είτε σε επίσημη (τυπική) είτε σε ανεπίσημη (άτυπη) μορφή. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε αποτελεί μια κοινή προσπάθεια από την καθημερινή ζωή είτε αυτή παίρνει οργανωμένη και συστηματική μορφή, ενέχει το στοιχείο της αξιολόγησης.

Από τις σχετικές θεωρητικές και ερευνητικές πραγματεύσεις προκύπτει η παραδοχή ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν αφορά μόνο την παιδαγωγική επιστήμη και τους εκπαιδευτικούς. Είναι μια διαδικασία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πράξης και συνδέεται άμεσα και έμμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το σχολείο αλλά και η ίδια η κοινωνία με τα δικά της ιδιαίτερα ιστορικά, πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν έχει μόνο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά και πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικό. Αυτό την καθιστά μια μη ουδέτερη και αυτόνομη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται οι κοινωνικές, πολιτικές και λοιπές συνθήκες, στις οποίες υπάγεται και με τις οποίες αλληλεπιδρά το σχολείο. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού συνιστά, σε κάθε περίπτωση, ένα κοινωνικό φαινόμενο με θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις σε πρόσωπα και καταστάσεις. Η πρακτική της εφαρμογή έχει ως σημείο αναφοράς αναμφισβήτητα την ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, από την οποία εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό το περιεχόμενο και οι σκοποί της αξιολόγησης. Εξάλλου, η ίδια η εκπαίδευση συγκροτείται στη βάση αποφάσεων και ρυθμίσεων της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δημιουργείται το πρόβλημα και η δυσπιστία εφαρμογής της αξιολόγησης, ως προς τους σκοπούς που υπηρετεί.

Μέσα από την αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού επιδιώκεται η εκφορά κρίσεων, εκτιμήσεων και διαπιστώσεων στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και σκοπών για ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο περικλείει όλες τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή την εκπαιδευτική πολιτική, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές κ.ο.κ. Με την έννοια αυτήν, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος του συνόλου των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου. Από αυτή την παραδοχή απορρέουν και οι σκοποί της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Η αρχική χρήση του ορισμού δήλωνε το αποτέλεσμα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και η σημασία αυτή χρησιμοποιείται και σήμερα, καθώς, πολλές φορές, ο όρος εκπαιδευτικό έργο εκλαμβάνεται ως το έργο του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, ανακύπτει ζήτημα μεθοδολογικής, εκπαιδευτικής ή ιδεολογικής υπόστασης όταν από το σύνολο των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου η αξιολόγηση επιλέγεται να εφαρμοστεί μόνο για τον εκπαιδευτικό, καθιστώντας τον, με τον τρόπο αυτό, ως έναν από τους βασικούς υπευθύνους για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Οι θεωρητικές, θεσμικές και ερευνητικές αναζητήσεις έχουν αναδείξει, επίσης, τις θετικές και αρνητικές παραμέτρους από την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτικού έργου. 
Ωςθετικά στοιχεία (πλεονεκτήματα) θεωρούνται: η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, η προώθηση των αλλαγών και των καινοτομιών, η ανατροφοδότηση και αυτογνωσία των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών, η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, η αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, η επισήμανση τυχόν αδυναμιών των εκπαιδευτικών, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών με επιμορφωτικά προγράμματα, η ενίσχυση του επαγγελματικού κύρους των εκπαιδευτικών, η διασφάλιση ποιότητας του έργου των εκπαιδευτικών, η διαπίστωση του βαθμού αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, η βελτίωση του προγράμματος των παιδαγωγικών σπουδών και, τέλος, η ενημέρωση των εμπλεκομένων (π.χ. γονέων) για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ως αρνητικά στοιχεία (μειονεκτήματα) τής καταλογίζονται οι ακόλουθες πλευρές της: προάγει τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό, κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς, προκαλεί άγχος και μείωση απόδοσης των εκπαιδευτικών, δεν αξιοποιείται για ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου, εφαρμόζεται χωρίς τη συναίνεση των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιούνται κριτήρια αναξιόπιστα, μη αντικειμενικά και μη έγκυρα, παρατηρείται αμφισβήτηση των αξιολογικών κρίσεων των αξιολογητών, διαταράσσονται ή δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης μεταξύ αξιολογητών και εκπαιδευτικών, περιορίζεται στα άμεσα ορατά αποτελέσματα της διδασκαλίας, παραγνωρίζονται οι υπόλοιποι συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου, χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου και πειθάρχησης των εκπαιδευτικών και, τελικά, «επικρέμεται» η προηγούμενη αρνητική εμπειρία του κλάδου, ο αποκαλούμενος «επιθεωρητισμός», δηλαδή η προσπάθεια συνεχούς χειραγώγησης του εκπαιδευτικού μέσα από ένα αυταρχικό, διοικητικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο.
Παρά τα επανειλημμένα και διαδοχικά μέτρα της πολιτείας (νόμοι και Π.Δ. π.χ. του 1985, 1991, 1997, 2002), μετά την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή (1982), στην πράξη και χωρίς να χρειαστούν σημαντικές κινητοποιήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα, η αξιολόγηση είτε των εκπαιδευτικών είτε του εκπαιδευτικού έργου, δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι σήμερα, αφενός λόγω της κρατικής ατολμίας και αφετέρου λόγω της ισχυρής συνδικαλιστικής αντίδρασης. Συγκεκριμένα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στις οποίες εστίαζαν κυρίως στον παιδαγωγικό ρόλο και στις διαδικασίες αξιολόγησης που θα είχαν πιο συλλογικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους συμμετοχής (1).
Ειδικότερα και με βάση σχετικές θεωρητικές και ερευνητικές πραγματεύσεις, οι κυριότεροι παράγοντες (παιδαγωγικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, συνδικαλιστικοί κ.λπ.), στους οποίους αποδίδεται η μη εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, είναι οι ακόλουθοι: η μη διασφάλιση των όρων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης, η δυσπιστία ως προς την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, η απουσία αξιολόγησης όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου, το επιβαρυμένο παρελθόν του «επιθεωρητισμού», οι αντιστάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η έλλειψη «κουλτούρας» στο θέμα της αξιολόγησης, η ελλιπής ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της αξιολόγησης από την πλευρά μιας μεγάλης μερίδας των εμπλεκομένων στην αξιολόγηση, ο ελεγκτικός, ατομοκεντρικός και αποσπασματικός χαρακτήρας της αξιολόγησης, ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η άμεση εξάρτηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μέτρων από την πολιτική ηγεσία, η μη αξιοποίηση από την πολιτεία των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας, οι παλινδρομήσεις του Υπουργείου Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών μέτρων και η απουσία ουσιαστικού διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και, τέλος, η δυσπιστία των εκπαιδευτικών απέναντι στις προθέσεις και τη σκοπιμότητα των αξιολογικών διαδικασιών της εκπαιδευτικής πολιτικής (3,8).
Ωστόσο, παρά την αρνητική κριτική που δέχεται ο θεσμός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, σε πολύ υψηλά ποσοστά, τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης του έργου τους ή, τουλάχιστον, θεωρεί την αξιολόγηση αναγκαία, εφόσον, όμως, εφαρμοστεί στη βάση των παιδαγωγικού της περιεχομένου και συντρέχουν ορισμένες απαραίτητες μεθοδολογικές προϋποθέσεις ως προς τους σκοπούς, τα κριτήρια, τις τεχνικές, το αντικείμενο, τους φορείς αξιολόγησης και γενικά τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Ειδικότερα, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι αξιολογητές, οι οποίοι πρέπει να έχουν αυξημένα προσόντα, προκειμένου να τους αξιολογούν, καθώς και ειδικές γνώσεις, και όχι να γίνεται από θεσμικά πρόσωπα που έχουν επιλεγεί με αναξιοκρατικά κριτήρια. Επίσης, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά κριτήρια, αποδεκτές τεχνικές αξιολόγησης και να λαβαίνουν υπόψη τις ειδικές χωροχρονικές περιστάσεις του στενότερου και ευρύτερου περίγυρου. Το προσδοκώμενο όφελος των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου από τους ίδιους εκπαιδευτικού έργου (ανατροφοδότηση), η ατομική επιμόρφωση, ενώ λιγότεροι ελπίζουν σε μισθολογική ανέλιξη. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς δεν συμφωνούν με την εφαρμογή της αξιολόγησής τους, επικαλούνται ως κύρια αιτία της διαφωνίας τους την έλλειψη αξιόπιστων και αντικειμενικών κριτηρίων, την ανεπάρκεια των αξιολογητών, τη σκοπιμότητα της αξιολόγησης και την επιφύλαξη της επιστροφής στον «επιθεωρητισμό» (βλ.έρευνες:.Χαμηλωμάτη, Π. 1996, Χαρακόπουλου, Κ. 1998, Παμουκτσόγλου, Α. 2002, Κελπανίδη, Μ. κ.ά. 2007, Ζουγανέλη, Αι. / Καφετζόπουλου, Κ. / Σοφού, Ευ. / Τσάφου, Β. 2008, Μαντζιαρλή, Π. 2010).
Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τις σχετικές πραγματεύσεις του θέματος αλλά και από τη σύντομη προσέγγισή μας και δίνοντας έναν τελικό τόνο με μια μεστή νοημάτων διατύπωση: η αξιολόγηση είναι μια φυσική και κοινωνική αναγκαιότητα. Επομένως, μέσα σε μια κοινωνία δομικά ιεραρχημένη και διαστρωματωμένη σε τάξεις δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε ουδέτερη αξιολόγηση ούτε ότι μπορεί να είναι αυτόνομη διαδικασία. Οφείλει, ή τουλάχιστον μπορεί, όμως, η αξιολόγηση να στηρίζεται σε μια αντίληψη συλλογικού απολογισμού και συλλογικής ευθύνης και κριτικής. Αυτό σημαίνει ότι στην αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού πρέπει μεθοδολογικά να συνυπολογιστούν οι βασικοί συντελεστές παραγωγής του, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται από πολιτικούς που, κατά κανόνα, δεν γνωρίζουν, επιστημονικά, επαρκώς την εκπαίδευση και που συγκεκριμένοι απ΄αυτούς με τη στάση τους έχουν καταφέρει πλήγμα στις σχέσεις με την εκπαιδευτική κοινότητα (6).
Κλείνοντας τη συνοπτική προσέγγισή μας και με βάση και τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστικών τους οργάνων, συνιστάται η μη απόκλιση και η μη αλλοίωση των παιδαγωγικών προσανατολισμών της αξιολόγησης που αποβλέπουν στον εντοπισμό των προβλημάτων και των δυνατοτήτων, στην ανατροφοδότηση και, τελικά, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επομένως, η αξιολόγηση δεν πρέπει να μετατραπεί σε εργαλείο πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, αλλά να συνδεθεί με μέτρα άρσης και εξάλειψης των εκπαιδευτικών ελλείψεων και αδυναμιών, μέσα από αναθεώρηση, συνεργασία, συλλογικότητα, επιμόρφωση κ.λπ.
Η μη ουσιαστική αλλαγή της γραφειοκρατικής λειτουργίας της εκπαίδευσης και η γενικότερη δυσπιστία απέναντι στο κράτος, που δημιουργεί υπόνοιες ότι η αξιολόγηση θα πάρει και πάλι τη μορφή αυταρχικού ελέγχου, λειτουργούν ανασχετικά ως προς τη θεσμοθέτηση, πάνω σε νέες βάσεις, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Όλα τα παραπάνω ευνοούν τη διατήρηση αρνητικών στάσεων απέναντι στην αξιολόγηση, ενισχύουν παρερμηνείες και προκαταλήψεις για το θεσμό αυτό και συντηρούν ή ενισχύουν τη δυσπιστία ως προς τις προθέσεις εκείνων που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της αξιολόγησης (7).
Αυτό συνεπάγεται ότι, για να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και την εκπαιδευτική κοινότητα, δεδομένου ότι η δυσπιστία και η καχυποψία είναι διάχυτες στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Και, τέλος, η αξιολόγηση, για να γίνει αποδεκτή στον παιδαγωγικό της ρόλο, απαιτεί πειστικότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία, αξιοκρατία και δικαιοσύνη τόσο στις προθέσεις, τις διαδικασίες, τα κριτήρια, τα αντικείμενα και τους σκοπούς της όσο και στα πρόσωπα που θα την εφαρμόσουν.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Από τη γη στο ψωμί-Ένα «μάθημα» στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού«Από τη γη στο ψωμί» ήταν το «μάθημα» που έκαναν στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού οι μαθητές του σχολείου μας. Αφορμή η ενότητα του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας για το ψωμί.
«Πόσος κόπος για τον άρτο τον επιούσιο» όπως γράφει και στο Μουσείο. Η σπορά του σιταριού, το θέρισμα, το αλώνισμα, το λίχνισμα, το άλεσμα στους νερόμυλους, το ζύμωμα, το ψήσιμο στο φούρνο, ήταν μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν.  Μια ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή των προγόνων μας, μέσα από αντικείμενα και φωτογραφίες. 

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Συμμετοχή του Δημ. Σχολ. Βελβεντού στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση»Η δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση» πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Α/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση, του προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της μάθησης που παράγεται στα σχολεία, ως βάση για την υποστήριξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και τη δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών».

Το Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού συμμετέχει φέτος στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση», με θέμα:

  «Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ»

Περίληψη της καινοτόμου δράσης

Είναι γνωστή η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού και γι’ αυτό μπορεί πολύ καλά να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδασκαλίας στο σχολείο. Βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ψυχαγωγικά και έτσι η μάθηση γίνεται με πολύ ευχάριστο τρόπο. Πόσο μάλλον όταν η συγγραφή του παραμυθιού γίνεται από τα ίδια τα παιδιά, που καθορίζουν τη συνέχεια της ιστορίας του και το τέλος του.
Είναι γνωστό ακόμα ότι στη διδασκαλία ενός  γνωστικού αντικειμένου, δεν αρκεί η μετάδοση πληροφοριών μέσω κειμένου, αλλά πρέπει να αξιοποιείται κάθε οπτικο-ακουστικό υλικό, που συμβάλλει  στο να τραβήξει την προσοχή των μαθητών και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μάθησης. Όταν μάλιστα μια ταινία είναι δημιούργημα των ίδιων των παιδιών, που καθορίζουν το σενάριο και τις εικόνες της, τότε κάθε γνωστικό αντικείμενο γίνεται καλύτερα κατανοητό, η συγκράτηση μιας πληροφορίας γίνεται με τον καλύτερο τρόπο και πάνω από όλα η μαθησιακή δραστηριότητα γίνεται μια χαρούμενη διαδικασία.
Έτσι έγινε μια προσπάθεια στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού για:
  1. Συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιών από τα ίδια τα παιδιά.
  2. Δημιουργία εκπαιδευτικών ταινιών μικρού μήκους.
  3. Αξιοποιώντας τα δυο παραπάνω ασχοληθήκαμε και με άλλες μορφές τέχνης στη διαδικασία της μάθησης όπως, δραματοποίηση παραμυθιού, κουκλοθέατρο, Καραγκιόζη, εικαστικές κατασκευές, πίνακες ζωγραφικής, θέατρο στην αγγλική γλώσσα, ποίηση και άλλα.
Εκτός από τους μαθησιακούς στόχους προσπαθήσαμε:
Α. Να υπάρχει συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας (24 συνολικά) ώστε να έχουμε μια ομαδική εργασία και όλων των μαθητών μας (190)
Β. Να έχουμε ένα άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μας, αφού κατά τη διάρκεια των επιμέρους εργασιών που έγιναν, συμμετείχαν συνολικά- επισκεφτήκαμε εμείς ή ήρθαν στο σχολείο μας περισσότεροι από 50 εξωτερικοί συνεργάτες.
             Γ. Να ασχοληθούμε με κάτι που μας αρέσει και έτσι η μάθηση να γίνεται       μέσα σε συνθήκες χαρούμενης διάθεσης και συνεργασίας των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού.

Πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση
Η δράση μας προέκυψε με αφορμή περιβαλλοντικές εργασίες που έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού, με θέμα την αξία του νερού και του δάσους. Θέλαμε να προχωρήσουμε όχι μόνο στην θεωρητική επεξεργασία των θεμάτων αυτών, αλλά και σε δημιουργίες των ίδιων των παιδιών σχετικές με το θέμα. Έτσι δημιουργήσαμε μια σειρά  παραμυθιών και ταινιών μικρού μήκους, με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Περιγραφή της καινοτόμου δράσης  και η διαδικασία εφαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα.
Η συγγραφή των παραμυθιών ήταν μια ολόκληρη διαδικασία που απαιτούσε αρκετές ώρες δουλειάς. Αρχίζαμε συζητώντας με τους μαθητές μας το θέμα και την κεντρική ιδέα του παραμυθιού. Συζητήσαμε για τους ήρωες που θα περιέχει το παραμύθι, τον τόπο, τον χρόνο. Στη συνέχεια άρχιζε η συγγραφή κάθε σκηνής ξεχωριστά και μέσα από τις απόψεις που ακουγόταν, καθορίζονταν και η συνέχεια του παραμυθιού. Αφού τελείωνε, διαβαζόταν ξανά από την αρχή και γινόταν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις. Στο τέλος κάθε ομάδα παιδιών αναλάμβανε να εικονογραφήσει κάθε σκηνή του παραμυθιού και διαλέγαμε τις πιο χαρακτηριστικές ζωγραφιές. Το παραμύθι είχε ολοκληρωθεί. Το τυπώναμε σε μερικά αντίτυπα στον υπολογιστή.

Μια ανάλογη πορεία πορεία με αυτήν της συγγραφής παραμυθιού, ακολουθούσαμε και για την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και τα τυπώσαμε στο τέλος σε DVD.


Παραμύθια και ταινίες της δράσης

Συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού « Ο Δέντρος»
http://gikas-daskalos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_11.html------------------------
Συγγραφή  παραμυθιού «Η ιστορία του μεγαλύτερου φύλλου στον κόσμο» με τρισδιάστατη εικονογράφηση
http://gikas-daskalos.blogspot.gr/2012/04/blog-post_25.html


---------------------------

Συγγραφή παραμυθιού : « Το μικρό-μακρύ ταξίδι της Βενδώς»
http://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_30.html-----------------------------------
Παραμύθι «Το ποταμάκι που έγινε λίμνη»
http://youtu.be/xurNLOfgH9A----------------------------
Παραμύθι «Ο λαγός και η χελώνα στα Πιέρια»
http://gikas-daskalos.blogspot.gr/2012/04/blog-post_11.html-----------------------------
Παραμύθι και ταινία κινουμένων σχεδίων «Το δεντράκι με τα ποδαράκια» στο σύνδεσμο  http://youtu.be/Lhz23txU7qI--------------------------------
Δημιουργία της ταινίας «Μη θολώνεις τα νερά»
http://youtu.be/FRDycVaZqvs----------------------------
Δημιουργία της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Η ιστορία της σταγονίτσας»
http://youtu.be/6PjI69UOE2s


---------------------------
Δημιουργία της ταινίας «Μια βόλτα στα Πιέρια»
http://gikas-daskalos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_16.html----------------------------
Δημιουργία της ταινίας « Η λίμνη από ψηλά» στο σύνδεσμο :                             http://youtu.be/0i_FayK_C-M-------------------------
Δημιουργία ταινίας «Μια βόλτα στη λίμνη μας»         http://youtu.be/Aq4Wk27wWaM-------------------------
Μετά τη δημιουργία παραμυθιών και ταινιών, προχωρήσαμε και σε άλλες δραστηριότητες. Έτσι κάναμε κουκλοθέατρο, θέατρο στην αγγλική γλώσσα, παράσταση Καραγκιόζη, πίνακες ζωγραφικής, δημιουργία αφισών, γραφή ποιημάτων, πρωτότυπες εικαστικές κατασκευές, ζωγραφική στον υπολογιστή και πολλά άλλα, που έχουν κατά καιρούς αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Γενικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν

-Γενικά ήταν μια ευχάριστη δράση και οι διάφορες δραστηριότητες έγιναν μέσα σε ένα κλίμα χαράς και συνεργασίας. Αυτός ήταν και ένας από τους κύριους στόχους που βάλαμε, να δημιουργούμε και να χαιρόμαστε με αυτό που κάνουμε.
-Η μάθηση έγινε χωρίς πίεση.
-Υπήρχε άριστη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο.
-Είχαμε επαφή με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες και άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
-Πετύχαμε τους στόχους μας, να έχουμε μάθημα όχι στα στενά όρια της τάξης, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας.
-Πετύχαμε την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Η 25η Μαρτίου στο Βελβεντό Κοζάνης

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στο Βελβεντό η επέτειος της 25ης Μαρτίου.
Μετά τον εκκλησιασμό ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο...

κατάθεση στεφάνων...

παρέλαση στην κεντρική πλατεία...


                                                                         και χορούς

Ευχάριστη έκπληξη η μουσική μπάντα του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά με 28 άτομα,αφού πλαισιώθηκε και με παλιά μέλη της μπάντας.
 ------------------
Βίντεο με τη μουσική μπάντα.

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου στο Δημ.Σχολ.Βελβεντού

Με μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση γιορτάσαμε και φέτος στο σχολείο μας την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 
Παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από το γνωστό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη "Το μεγάλο μας τσίρκο" με τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα θρυλικό έργο-ντοκουμέντο με σατιρικά αλλά και δραματικά επεισόδια για σημαντικές στιγμές της ελληνικής Ιστορίας
----------------------
Μερικές από τις σκηνές του έργου που απέδωσαν εξαιρετικά  οι μαθητές μας:
Ο Καραγκιόζης
------------------------ 
Το άγαλμα
--------------------
Σύνταγμα 1843
-------------------

Ο ρόλος των ξένων δυνάμεων.
------------------------

ΥπόθεσηΈνα αλληγορικό έργο που διηγείται την ιστορία και τις ταλαιπωρίες του ελληνικού κράτους από τον ερχομό του Όθωνα το 1833 μέχρι την Κατοχή (στη δεύτερη παράσταση έφτανε μέχρι και την εξέγερση του Πολυτεχνείου). Μέσα από σατιρικά και δραματικά νούμερα και τραγούδια γινόταν μια αναδρομή στην ιστορία της Ελλάδας από την Τουρκοκρατία, τον Όθωνα και τους υπόλοιπους κυβερνήτες της ανεξάρτητης Ελλάδας ως την Μικρασιατική καταστροφή, τον πόλεμο του ’40. Σκοπός ήταν να παραπλανηθεί η λογοκρισία της Χούντας αλλά και να περάσουν μηνύματα αφύπνισης στον ήδη αγανακτισμένο ελληνικό λαό. 

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΛΕΫ ΟΦ ΜΠΑΣΚΕΤ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.Το Σάββατο 23-03-13 και ώρα 20:00, θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Βελβεντού ο δεύτερος Ημιτελικός αγώνας Μπάσκετ για την ανάδειξη του Πρωταθλητή της Α’ Κατηγορίας Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. μεταξύ των ομάδων

ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Καλούνται οι φίλαθλοι του μπάσκετ να ενισχύσουν την Ομάδα μας.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Βραδιά ποίησης του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού


ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Παγκόσμια ημέρα ποίησης Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013
Η ποίηση συναντά τη μουσική στο χώρο της ζωγραφικής
«Όταν οι τέχνες συνομιλούν»
Βραδιά ποίησης στις 21 Μαρτίου στις 21.00 μ.μ.
Κτήριο ομάδας ζωγραφικής του ΜΟΒ

Το Δημ. Σχολ. Βελβεντού συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης


21η Μαρτίου 2013: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
Ημέρα της εαρινής ισημερίας – Αρχή της άνοιξης
«Έτος Κ.Π. Καβάφη»Επέτειος για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του
 Ελάτε να γιορτάσουμε την ημέρα ποίησης! Ελάτε να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο…ποιητική!
Με το σύνθημα αυτό δημιουργήσαμε το δικό μας ηχογραφημένο σποτάκι , σε στίχους της Διευθύντριάς του σχολείου μας κ. Άννας Στεργίου και μελοποίηση του μουσικού του σχολείου μας κ.Κώστα Μαντέ. Τραγουδούν τα παιδιά της Ε΄Τάξης του σχολείου μας.
H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙA MΑΣ ΘΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN SCHOOL RADIO την Πέμπτη 21η Μαρτίου 2013 – Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και για όλη την επόμενη εβδομάδα.
--------------------
Το τραγούδι που στείλαμε στο EUROPEAN SCHOOL RADIO 


Οι στίχοι του τραγουδιού είναι ένα μικρό απόσπασμα από το παραμύθι που έγραψαν και εικονογράφησαν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού και θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες.

Στη χώρα τους τη μαγική
βασίλευε γαλήνη.
Βράδυ, πρωί και κάθε αυγή
υμνούσαν την ειρήνη.

Στην αγκαλιά τους χώραγε
 του κόσμου η αγάπη.
Το γέλιο τους περίσσευε,
δεν έτρεχε το δάκρυ.


Η Εταιρεία Συγγραφέων θέσπισε την Ημέρα Ποίησης το 1998, επιλέγοντας για τον εορτασμό της την 21η Μαρτίου· ημέρα της εαρινής ισημερίας – αρχή της άνοιξης. Το 2001 η UNESCO, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων πρέσβη Βασίλη Βασιλικού, υιοθέτησε την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης» αναθέτοντας στη χώρα μας να οργανώσει τον πρώτο διεθνή εορτασμό.
«Έτος Κ.Π. Καβάφη» ανακηρύσσει το 2013 το υπουργείο Πολιτισμού με αφορμή την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου ποιητή. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 – 1933) είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Παρέλαση καρναβαλιού στο Βελβεντό

Φωτογραφίες από την παρέλαση στην κεντρική πλατεία του Βελβεντού.


Απόκριες στο Βελβεντό

Φανός στ' Καστανάρα του μπγάδ'(ι) 
με τη σχολή μπαλέτου!...
Βίντεο από το φανό.


Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές για τη διοργάνωση του φανού.Και του χρόνου!

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Ο αποκριάτικος χορός στο Σχολείο μας


Με χορό και κέφι για τους μικρούς μας μαθητές πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού. 
Ευχάριστη έκπληξη ήταν το θεατρικό που παρουσίασαν οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, με τίτλο "Οι μάγισσες που μισούσαν τις απόκριες", μια διασκευή  γνωστού βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά. Οι μαθήτριες έγραψαν μόνες τους τα κείμενα, τα ποιήματα, μελοποίησαν τα τραγούδια  και έκαναν την σκηνοθεσία του έργου. Δικά τους θεατρικά και χορευτικά παρουσίασαν ακόμα και μαθητές της Β΄ και Γ΄τάξης.Ακολούθησε χορός για όλους, μικρούς και μεγάλους.
Μετά το τέλος του χορού πετάξαμε και το χαρταετό που είχαν κάνει οι μαθητές της Ε΄τάξης την προηγούμενη μέρα.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Οι γλυκιές δημιουργίες της κ.Γωγώς

Όταν η αγάπη γίνεται χαρά!
Όταν η χαρά γίνεται έμπνευση!
Όταν η έμπνευση γίνεται τέχνη!
Τότε έχουμε τις γλυκιές δημιουργίες της κ.Γωγώς!

Σακουλάκια με καραμέλες για τα παιδιά.
---------------------- 
Μπαλαρίνα από ζαχαρόπαστα.
---------------------- 
Γλυκά... ζωάκια.
----------------------------- 
Μπισκοτάκια διακοσμημένα με καραμελίτσες.
--------------------------- 
Γλυκά...ποντικάκια.
--------------------------- 
Κατασκευή ποντικάκια για ποπ-κορν.
----------------------- 
Σοκολατένια γλυκά σε ξυλάκια.
------------------------ 
Γλυκά...θάμνοι και σοκολατένια... γατάκια.
------------------------ 
Ζαχαρωτά αυτοκινητάκια.
------------------------- 
Ζαχαρωτά αυτοκινητάκια στη λεωφόρο.
---------------------- 
Σοκολατένια αυτοκινητάκια με μπισκοτάκια και καραμέλες.
----------------------------- 
Ζαχαρωτά σήματα της τροχαίας.
---------------------------- 
Τοστάκια... ποντικάκια.
---------------------- 
Ζαχαρωτά... φανάρια.
------------------------ 
Παγκάκι από μπισκότα.
-------------------- 
Κάστρο με χωνάκια παγωτού.
------------------------------ 
Το γλυκό σπιτάκι του τροχονόμου.