Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Υποτροφίες του κληροδοτήματος Ζήνωνα Παπαναστασίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού Κοζάνης το οποίο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Κληροδοτήματος Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου ανακοίνωσε τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη είκοσι (20) συνολικά υποτρόφων μεταξύ υποψηφίων που κατάγονται από το Βελβεντό, ως εξής:
1. Οχτώ (8) φοιτητών οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 φοιτούν ως πρωτοετείς σε οποιαδήποτε Ανώτατη Σχολή του εσωτερικού και της Σχολής Μαιών.
2. Εξι (6) πρωτοετών μαθητών του Γυμνασίου σχολικού έτους 2010-2011.
3. Και Εξι (6) πρωτοετών μαθητών του Λυκείου σχολικού έτους 2010-2011.
Για τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου θα τηρηθεί το κριτήριο της απορίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει των όρων της διαθήκης και της αναλυτικής προκήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 και 19 του μηνός Νοεμβρίου 2010 και ώρα 16.00, στο κατάστημα του Γυμνασίου - Λυκείου Βελβεντού και Δημοτικού Σχολείου, από αντίστοιχες Επιτροπές.
Πληροφορίες για τα εξεταστέα μαθήματα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει και τις λεπτομέρειες γενικά του διαγωνισμού μπορεί να ζητά κάθε ενδιαφερόμενος από το Δημαρχείο Βελβεντού κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2464350305).
Αιτήσεις με δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Δημαρχείο Βελβεντού μέχρι 2 Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου