Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα e-twinning


Το δημοτικό σχολείο Βελβεντού συμμετέχει στο πρόγραμμα e-twinning.
Τα παιδιά, με υλικά που τα παρέχει η φύση, δημιουργούν τέχνη φτιάχνοντας το όνομα του προγράμματος που συμμετέχουν και το όνομα του έργου τους.

The elementary school Velvento participates in e-twinning.
Children with materials that nature providescreate art by making the name of the program involved and the name of theproject.

Die Grundschule Velvento beteiligt sich an Internet-Partnerschaften.
Kinder mit Materialien, die die Natur bietetKunst schaffen, indem sie den Namen des Programms beteiligt und den Namen des Projekts.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου