Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Σενάριο διδασκαλίας με χρήση υπολογιστών-Μαθηματικά

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
4η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΣΕ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  
Τίτλος Σεναρίου 
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 Το σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους/τις
 Γεωργάκη Άννα
Μπούτιου Ευαγγελία
 Γκίκα  Ιωάννη

Βελβεντό, 2013

 ΣΕΝΑΡΙΟ   ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

       «Οι τέσσερις πράξεις στα Μαθηματικά»
  Τάξεις  Γ΄-Δ΄
                               Μαθηματικά, Τ.Π.Ε.
                         
3.Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Το σενάριο είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. των
Μαθηματικών των ομώνυμων τάξεων, αφού ανήκει στην ύλη των
Μαθηματικών των τάξεων αυτών και αφορά στην απόκτηση βασικών
μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων επίλυσης απλών και σύνθετων
προβλημάτων.
  
4. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών
  Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν τις τέσσερις πράξεις των Μαθηματικών
 και έχουν λύσει προβλήματα με τις πράξεις αυτές.
Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά.
Έχουν εξοικειωθεί με προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

5. Σκοπός
       Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να μάθουν τα παιδιά σε ποιες
περιπτώσεις κάνουν την κάθε μαθηματική πράξη και να λύσουν
προβλήματα με αυτές.
 Επιμέρους στόχοι: 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
-Να κατανοήσουν βαθύτερα και να αποσαφηνίσουν την έννοια των  πράξεων μέσω της  οπτικοποίησης  αυτών και της λύσης προβλημάτων.
-Να βρίσκουν όλες τις λέξεις-κλειδιά που οδηγούν στην πράξη που θα
κάνουν.
-Να ξεχωρίζουν τα γνωστά και άγνωστα στοιχεία του προβλήματος.
-Να εκτελούν με προσοχή τις πράξεις.
-Να φτάνουν σε ένα σωστό και λογικό αποτέλεσμα.
-Να απαντούν ολοκληρωμένα στα ζητούμενα.
                         
-Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:

-Να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα
-Να αναπτύξουν τη συνεργασία και την επικοινωνία.
-Να αποκτήσουν  θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά και τις ΤΠΕ.
-Να διερευνήσουν τα δεδομένα, να βρουν τις σχέσεις μεταξύ τους, να κάνουν λογικές υποθέσεις και να φτάσουν στην επίλυση του προβλήματος.

-Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών:
-Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης  του Η/Υ.

--Να οπτικοποιήσουν προβλήματα
-Να γνωρίσουν καλύτερα το λογισμικό Hot Potatoes.

6.Κατηγορίες λογισμικών-Συνδυασμός Λογισμικών
Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ

-Word (Kειμενογράφος)
Λογισμικό κλειστού τύπου, γενικής χρήσης.
Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ
-Ασκούνται  στη χρήση του πληκτρολογίου.
-Γνωρίζουν καλύτερα τις απλές και σύνθετες λειτουργίες του λογισμικού.

-Power Point
Λογισμικό παρουσίασης, άλλα και σπουδαίο διδακτικό εργαλείο. Είναι κλειστού τύπου.(Συμπεριφορισμός)
Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ
-Προσφέρουν  τη δυνατότητα μιας ευφάνταστης παρουσίασης.
-Βοηθούν στην εξοικονόμηση  χρόνου.
-Hot Potatoes
Λογισμικό  ηλεκτρονικής αξιολόγησης.
Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ
-Βοηθάει πολύ στην αξιολόγηση
-Αποτελεί ευχάριστη εφαρμογή

7.Διάρκεια
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες.

8. Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
 Εργασία στην αίθουσα των υπολογιστών.
Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες-τρεις σε κάθε υπολογιστή.
Λογισμικά που πρέπει να υπάρχουν στους υπολογιστές:
-Power Point-word-hot potatoes-
Προβολέας

9.Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου
 1η ώρα
Τονίζουμε τις λέξεις κλειδιά κάθε πράξης (π.χ. βάζω, πόσα είναι όλα μαζί, συνολικά, περισσότερα  ποιο είναι το υπόλοιπο, ποιο το συμπλήρωμα κλπ.).Οι μαθητές προτείνουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων, κάνουν νοερούς υπολογισμούς, επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα κλπ.

2η ώρα
Φύλλα εργασιών με εικόνες για λύση προβλημάτων
 Τα παιδιά καλούνται να γράψουν προβλήματα με τις εικόνες και τους αριθμούς που τους δίνονται με μια πράξη, καθώς και προβλήματα με εικόνες και δικούς τους αριθμούς, με δυο πράξεις.
 ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΥΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου