Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Μαθησιακές δυσκολίες   Μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται τα κάθε είδους προβλήματα που οδηγούν σε σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επιβαρυντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το μαθητή σε ανασφάλεια, σε εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση, σε απογοήτευση γονιών και εκπαιδευτικών, σε απόρριψη του μαθητή, σε τροφοδότηση διαφόρων προβλημάτων με ποικίλα συμπτώματα, που οδηγούν σε μεγαλύτερη απόρριψη του παιδιού από τους γονείς του και το εκπαιδευτικό σύστημα και τελικά σε περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες. Οι δυσκολίες εμφανίζονται στον τομέα της ανάγνωσης, γραφής-ορθογραφίας και των μαθηματικών. Παρόλα αυτά, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν κανονική φοίτηση, παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους και δεν κατατάσσονται στα «άτομα με ειδικές ανάγκες», δεν παρουσιάζουν δηλαδή, συγκεκριμένα και σοβαρά νοητικά ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα.
  
Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Γενικά χαρακτηριστικά
  • Φτωχή μνήμη
  • Δυσκολεύονται στη συγκέντρωση
  • Δυσκολεύονται στο συντονισμού των χεριών
  • Δυσκολεύονται να μάθουν το αλφάβητο
  • Δυσκολεύονται στην εκμάθηση της ώρας και στο διαχωρισμό ‘δεξί – αριστερό’
  • Παρουσιάζουν γενική καθυστέρηση στο λόγο 
Χαρακτηριστικά στην ανάγνωση:
·         Παραλείπουν λέξεις ή και ολόκληρες προτάσεις σε ένα κείμενο.
·         Δεν έχουν ρυθμό στην ανάγνωση και είναι μονότονοι.
·         Συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν οπτικά.
·         Παραλείπουν τα σημεία στίξης.
·         Αντιστρέφουν ή αλλάζουν την σειρά των γραμμάτων σε λέξεις.
·         Μαντεύουν λέξεις παρασυρόμενα από κάποια γνωστή τους συλλαβή.
·         Στην κατανόηση κειμένου εμφανίζουν δυσκολίες.
·         Εάν δεν τους παρασχεθεί κάποιο ειδικό πρόγραμμα στην ανάγνωση, παρουσιάζουν κομπιάσματα και συλλαβισμό.


Χαρακτηριστικά στην γραφή και την ορθογραφία:
·         Παραλείπουν γράμματα ή συλλαβές ή και λέξεις. (π.χ. λιμνάκι αντί λιμανάκι)
·         Προσθέτουν συλλαβές ή λέξεις εκεί που δεν χρειάζεται.
·         Δεν τονίζουν τις λέξεις ή τονίζουν σε λάθος συλλαβή.
·         Αντικαθιστούν γράμματα σε λέξεις λόγω της ακουστικής σύγχυσης (π.χ. βούμε αντί δούμε)
·         Τοποθετούν κεφαλαία εκεί που δεν χρειάζονται ή δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου.
·         Γράφουν προτάσεις χωρίς δομή και δεν αφήνουν κενά μεταξύ των λέξεων.
·         Το λεξιλόγιο στον γραπτό λόγο είναι περιορισμένο.
·         Στον γραπτό αυθόρμητο λόγο οι ιδέες τους είναι περιορισμένες
·         Η γραφή τους είναι δυσανάγνωστη.
·         Κάνουν σημαντικά ορθογραφικά λάθη (π.χ. πρέπη αντί πρέπει)


Χαρακτηριστικά στα μαθηματικά:
·         Δεν θυμούνται τα σύμβολα και τα πρόσημα (+,-,/,*)
·         Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι ζητάει ένα πρόβλημα
·         Δυσκολεύονται να θυμηθούν τη σειρά των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μια πράξη

 Θεραπεία - Ο ρόλος του λογοθεραπευτή
Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο εντοπίζεται εγκαίρως μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού σε μορφωτικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο.
Η θεραπεία επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες δυσκολίες κάθε παιδιού, δίνοντάς του τρόπους και εργαλεία ώστε να τις ξεπερνά και αρχίζει να βελτιώνεται σημαντικά. Ο λογοθεραπευτής:
·         καλύπτει βασικά μαθησιακά ελλείμματα των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα σημεία
·         στις μικρότερες ηλικίες στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την ανάγνωση, τη γραφή και την κατανόηση βασικών αριθμητικών εννοιών
·         σε μεγαλύτερες τάξεις βαρύτητα δίνεται στη νοηματική και σημασιολογική επεξεργασία κειμένων, οργάνωση και μεταφορά πληροφοριών σε γραπτό ή προφορικό επίπεδο
·         ενημερώνει το δάσκαλο σχετικά με ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά του παιδιού
·         συνεργάζεται με το γονέα σε θέματα μελέτης και οργάνωσης

Λογοθεραπεύτρια Τσιαπανίκα Τριανταφυλλιά
Συνεδρίες κατ’ οίκον
Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου