Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του σχολείου μας:

-Δημιουργία βιβλιοθήκης

-Αγορά διαδραστικού πίνακα


-Προμήθεια εποπτικού υλικού

-Διαμόρφωση του χώρου της αυλής του σχολείου.

-Μεγαλύτερη χρηματοδότηση του σχολείου.


-Ενισχυτική διδασκαλία σε ειδικά τμήματα.

Β. Για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης:

-Υπουργός παιδείας υπερκομματικός, καθηγητής Πανεπιστημίου.

-Υφυπουργοί, ένας δάσκαλος και ένας καθηγητής.

-Αξιοκρατική επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.

-Κίνητρα σε σχολεία που κάνουν προγράμματα και εργασίες.

-Πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνισμοί με συνεργασία Γραφείων Εκπαίδευσης και Συλλόγους Δασκάλων.

- Συγκέντρωση δραστηριοτήτων των σχολείων από τους Σχολικούς Συμβούλους και αποστολή σε όλα τα σχολεία.


-Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, από αξιοκρατικά επιλεγμένο σώμα.

-Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της πολιτείας από τους δασκάλους.

- Εκλογές των συλλόγων δασκάλων με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω διαδικτύου.

-Δυνατότητα επιλογής διδακτικού βιβλίου από πολλούς τίτλους βιβλίων.

- Αλλαγή των βιβλίων των Μαθηματικών Β΄ και Ε΄ τάξης.

- Περισσότερα κείμενα Ελλήνων συγγραφέων στα βιβλία της Γλώσσας.

-Μείωση της ύλης των Φυσικών της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης.


-Διδασκαλία τοπικής ιστορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου