Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
Στα πλαίσια του προγράμματος Εργασίας Κοινωφελούς Χαρακτήρα το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΓΣΕΕ Κοζάνης θα προσλάβει συνολικά 504 άτομα για διάφορους φορείς του Νομού Κοζάνης εκ των οποίων τα 20 για την "Κοινωνία των Πολιτών του Βελβεντού".

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για
αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» στις ακολουθες διευθύνσεις:
1.ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, ΚΟΖΑΝΗ, (πίσω από το Κεντρικό Κατάστημα της ΑΤΕ Κοζάνης). ΤΗΛ 2461049780
2.ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (
www.inegsee.gr)
3.ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (
www.epanad.gov.gr)
4.ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (
www.asep.gr)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 25/6/2012 έως 4/7/2012
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. (2461049780) ή στα Γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ στην παραπάνω διεύθυνση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν:
1. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση:
Προς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε, ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24,
Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ,
(υπόψη κας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ)
2. Είτε αυτοπροσώπως στην παραπάνω διεύθυνση.
ΑΙΤΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ. ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Edipa+etiseon/foreis/kox.csp?tabId=4&lcmenuId
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου