Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Ενημέρωση των μαθητών του Δ.Σ.Βελβεντού μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

                                    


 Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού γνώρισαν την τοπική τους ιστορία, με την παρουσίαση που έγινε στο σχολείο από τους υπεύθυνους των  Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κοζάνης. Μέσα από έγγραφα και φωτογραφίες που αφορούσαν τον τόπο μας, έμαθαν για τη ζωή των προγόνων τους, σε θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, δημοτικά, εκκλησιαστικά, διοικητικά και άλλα.
Η ενημέρωση έγινε από τον κ. Αραπίδη Μάριο, Προϊστάμενο Γ.Α.Κ. Κοζάνης και την κ. Χαλδούπη Χρυσούλα, υπάλληλο Γ.Α.Κ. Κοζάνης, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ.
------------------------------------------------------
Τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κοζάνης ιδρύθηκαν το 1945 με την ονομασία Μόνιμο Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης και αρχικά εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό χώρο στην «Κοβεντάρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη.
                Με το Ν. 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», το Μόνιμο Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης μετατράπηκε σε Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη. Ορίσθηκε ως περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τον Απρίλιο του 1994, τα Γ.Α.Κ. –Αρχεία Ν. Κοζάνης, μεταφέρθηκαν από το χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και στεγάσθηκαν σε ενοικιαζόμενο οίκημα επί της οδού Δωδεκανήσου 18 στο κέντρο της πόλης, όπου και βρίσκονται μέχρι και σήμερα.
                Βασικός τους σκοπός είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού Κοζάνης, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
  Υπηρεσίες προς το κοινό
Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Κοζάνης λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου είναι 08.30-14.30.
Οι ερευνητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα ταξινομημένα αρχεία, με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997
Τα Αρχεία Ν. Κοζάνης ανταποκρίνονται και στο αίτημα ατόμων ή φορέων για την παροχή πληροφοριών και αποστολή αντιγράφων αρχειακού υλικού (όταν αυτό είναι δυνατό) τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στους ερευνητές χορηγούνται φωτοαντίγραφα (όταν η κατάσταση του αρχειακού υλικού το επιτρέπει) ή/και ψηφιακά αντίγραφα του αρχειακού υλικού. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (σχολικών, δικαστικών, δημοτικών κλπ εγγράφων) χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και με τους ίδιους γενικούς όρους χορήγησης απλών αντιγράφων.
• Βιβλιοθήκη
Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Κοζάνης λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων. Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά αλλά και παιδαγωγικά θέματα και ανέρχονται περίπου στα 1000 τεκμήρια.
Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.
Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Κοζάνης υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μερικά από τα αρχεία και φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στους μαθητές μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου